Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁRODNÍ DEMOKRACIE PODÁVÁ STÍŽNOST NSS FEJETON NL I

3. 2. 2013

ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE – NDS , NÁRODNÍ LISTY INTERNET

PŘEDSEDA ČMND  JAN VALENTA Čj.VS/1-681/91/S 2008 IČ 16193334

 korespondenční adresa : Hvozdíkova 1/2614 106 00 Jan Valenta

Nejvyšší správní soud České republiky

Moravské nám. 611/6  Brno město

podatelna@nssoud.cz

I.Stížnost proti platnosti Ústavního  zákona o přímé volbě prezidenta republiky.

II. Na Volební zákony ČR do Parlamentu ČR , Senátu a Poslanecké sněmovny .

ODŮVODNĚNÍ :

Národně demokratická strana podává tímto  stížnost proti Ústavnímu zákonu o volbě prezidenta republiky s tím, že jde o  souhrn  nedemokratických pravidel, které zavedly parlamentní strany ODS,ČSSD,KSČM, Věci veřejné , Senátu KDU-ČSL. Tzv. strana LIDEM nebyla navíc volena občany v parlamentních volbách a přesto hlasy původních poslanců VV rozhodly o ústavním zákoně .

       Parlamentní strany mají oproti nezávislým kandidátům nespornou výhodu tím, že nejsou povinni sbírat mezi občany 50000 podpisů. V daném případě šlo o kandidáty : Přemysl Sobotka ( zcela propadl u voličů) , Jiří Dientsbier  ml.  ( I. kolo),  Karel Schwarzenberg ( I. a  II. kolo).

      Části kandidátů Správní úsek Ministerstva vnitra nepřiznal ani počet předepsaných podpisů zcela neprůhledným přepočtem podpisů . Již dříve  v případě registrací Stanov některých stran docházelo k zjevným přehmatům.

      V prvním kole prezidentských voleb 41% voličů k urnám nepřišlo a  i tak pět kandidátů  z devíti  kandidátů kteří obdrželi hlasy voličů neměli souměřitelné podmínky vůči čtyřem předním kandidátům.

     Podle Ústavy ČR má v souladu s Listinou práv a svobod občan plné právo volit a být volen na základě svobodné vůle, obvyklého v jiných demokratických zemích .

    V celém polistopadovém vývoji dochází k deformacím, kdy 5% klauzule vstupu do PS ČR je hrubým porušením článku Ústavy o svobodné soutěži politických stran a hnutí. Ústava I. republiky srovnávající se s nynější Ústavou tak deformovaná pravidla omezující svobodnou vůli občana nezná , dokonce ani volební zákon Rakousko-Uherské monarchie roku 1910 .

     Z uvedeného vyplývá, že parlamentní politické strany zcela záměrně , aby udrželi svůj vliv přijaly zákon, který odsoudil naše voliče do role , kdy volili „menší zlo“. Tento neúnosný stav započal již schválením Volebního zákona r.1998 na podkladě spiknutí ODS a ČSSD , dvou stran které porušily Ústavu již tím, že narušili svobodnou vůli občana mít v zastupitelských orgánech zástupce požívající jejich důvěru, které znají a jsou na dostatečné morální a odborné úrovni.

     Zákon o přímé volbě prezidenta je jen důsledek dlouhodobého pohrdání vládních stran občany České republiky . V demokratické společnosti jakákoliv diskriminace či cenzus není přípustný a deformuje celou společnost.

Diskriminace opozice v důsledku tohoto zákona je očividná, nemohli kandidovat občané, kteří požívají všeobecnou důvěru , úctu k Ústavě a demokracii v EU a ČR zejména !

        Vzhledem k tomu , že Ústavní soud zamítl oprávněné návrhy kandidátů bude nutné, aby občanskými právy se zabývaly Evropské instituce.

Proto navrhujeme :

1.     S okamžitou platností zrušit Ústavní zákon o volbě prezidenta tam kde odporuje samé Ústavě  a LPS , omezující práva občanů – kandidátů .

2.     Navrhnout přepracování zákonů o volbách pomocí přijetí Zákona o referendu jako povinnost pro Parlament ČR !

3.      Referendem pak nechat schválit Novelizaci Ústavy ČR z r.1993 .

4.     Občan podle LPS má právo odporu vůči vládě , která porušuje demokracii v dané zemi !

5.     Protože Národní listy Internet iniciovaly on-line referendum, dlouhodobě i Českomoravská národní demokracie –NDS se zúčastňuje všech občanských iniciativ, konstatujeme že nejméně 82% občanů současné vládě nevěří. 

 

V Praze dne 3. Února 2013      předseda ČMND-NDS  Jan Valenta v.r.

 

Podání bude zasláno i doporučenou poštou do pěti dnů !

 

Dokument bude zaslán po doplnění EU, Evropskému soudu pro lidská práva.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

národní listy (ESTRANKY.CZ)-NÁRODNÍ LISTY DNES (BLOG.CZ)

národní myšlenka-ČESKOMORAVSKÝ KLUB- NÁRODNÍ DEMOKRACIE

 

FEJETON NA NEDĚLI . JAN VALENTA – K VĚCI .

Leden a začátek února byl bohatý na  události významu , který by měl vyústit ve změny , které požaduje drtivá většina našich občanů. Vedle „prezidentských „ voleb tu máme akce občanských aktivit a hnutí . Hodnocení prvé akce a to „Velkého sněmu „ v Národním domě bylo učiněno . Návrhy ing. Pavla Kohouta na novou ústavu či podobu volebních zákonů známe a existují  video záznamy , připojivší se Tomio Okamura  s Vítem Bártou, který se nám všem omlouval za účast v nejhorší vládě po roce 1989 ( i déle)  . SK-DE prvá akce byla ve stejný čas. Holešovská výzva a SK-DE ( Skutečná demokracie) předložily jisté návrhy k nám, kteří představujeme průřez občanské společnosti.

       Zúčastnil jsem se včera 2.2.2013 „Kulatého stolu „ SK-DE , kde byly některé  iniciativy se kterými spolupracujeme . Obdržel jsem kopii Pozvánky s návrhem SK-DE o návrhu „Paragrafového znění zákona pojednávajícího o volbách navrhovatelem Antonínem Marešem . Samotný dokument obsahuje přednáškovou formu , která by se mohla hodit do diskuse mezi historiky . Je s podivem,  že třeba návrhy Holešovské výzvy  mají některé styčné body s SK-DE .  Pan Mareš klade s panem Zdeňkem Ponnertem důraz na dodržování platné Ústavy , zejména článku 21 Listiny práv a svobod , (LPS) kterou si neinformovaní  lidé často pletou s listinou o Základních práv a svobod . Tu poslední ČR  stát v Evropě nepodepsal a to už samo o sobě je pro naši zemi ostudné !

Pan Mareš navrhuje volební střediska v obci či regionu –městě . Naprosto  vyloučil s panem  Ponnertem  jako zdroj „zla“ politické strany bez ohledu zda jsou či nejsou v opozici vůči současné vládě . Tady musím konstatovat, že některé mimoparlamentní strany včetně Národní demokracie se mnohokrát postavily proti volebním zákonům a chování parlamentních stran. Opozice byla cílevědomě rozbíjena už od roku   1990 !

     Vícekolový  systém postupu do vyšších kol má prý zvyšovat pravomoc postoupivších .Pokud bychom dodrželi komunální charakter zdola až po kraj či zemský princip tak všema deseti. Na jiném summitu v Lucerně Karel Janeček navrhuje podobnost ale 2+1 tzn. Nezávislý kandidát a politická strana. Opomělo se diferencovat : Již v roce 2002 a dokonce v koalici 1992 a to nejen Národní demokracie byli i v opozičních stranách nezávislí kandidáti , kteří by jinak nepostoupili .

    Stanovení volebních okrsků př. Praha, Brno a velká okresní města s krajskými není špatný návrh , pokud půjdeme cestou Přímé demokracie. Sankcionování , ostrakizace místo práva je slabinou, oproti návrhům pana Janečka . SK-DE však komunikovat nechce . Přičemž toto „hnutí“ slábne den ode dne a žel, mluvčí se někdy chovají i hůře než slušné politické hnutí a strany.

    Přesvědčil jsem se nejen na mítincích , ale i konferencích NIO o hádkách mezi mluvčími , kteří se „hají“ občanskými principy. Dokonce dopředu si někteří rozdělovali moc .

    Trestní zodpovědnost zastupitele odzdola po prezidenta ANO ! To občané v on –line referendu požadují ! ODVOLATELNOST VŠEMI DESETI ANO , ZA POCHYBENÍ NÉ ZA TRESTNÝ ČIN , za to druhé je to samozřejmost pokud se prokáže nezávislými orgány policie a soudy !

     Proč neodvolat místním referendem . Nemusí to však zcela „odepsat“ osobnost která se zmýlila. Něco jiného je korupce, lobbysmus s mafiánstvím či dokonce úkladná vražda .V tom případě musí být Zákon zcela nekompromisní.

     Vytvoření státní moci :

 Kdo jmenuje vládu  ? Prý vzejde z volebních okrsků. Jak to provedete ?

Oddělení moci zákonodárné a výkonné je vcelku správné. Pan ing. Kohout navrhuje britsko-francouzsko-americký „prezidentský systém „ anglosaský parlament. Janeček jde demagogií , ale pan Mareš z lidí dělá „prosťáčky“. 

Tak jak? Je u i naše verze: Český model, který dovedl národ k iniciativě a pokroku ve výrobě a HDP 80% podílu v Habsburské monarchii a to je tradice naší spolkové , cechovní a tím i profesní aktivity občanů. Bez Českomoravského klubu ( od r.1861- 1918) by nebyla svobodná republika. Se silou spolkové činnosti musel poslední vládnoucí rod počítat. V oblasti Národního obrození došlo i díky tomu k obrovskému posunu a ten si budeme muset zopakovat . Na tuto tradici umu malého národa páni „mluvčí“ zapoměli a vychází z tradice. Protože o tom všem bude jednat Českomoravský sněm, je jasné že navrhovatelé zásadních reforem by tomuto významnému posunu měli být přítomni.

     Návrhy Národní demokracie budou znovu zpracovány do uceleného celku .   Amen Váš Jan Valenta

------------------------------------------------------------------------------------------

ÚVODNÍK PŘEDSEDY ČMND-NDS JANA VALENTY

PROBLÉMY OPOZICE. AVERZE K POLITICKÝM STRANÁM.

předseda ČMND-NDS Jan Valenta po konferencích.

To co jsme předpokládali už dávno, vládnoucí garnitura nastrčených figurek dokonale zprotivila národu systém politických stran . Plejáda koalic a permanentních krizí otevírá stránku z jakého "podhoubí" ony umělé strany vznikly :

ODS jako paskvil z  OF, ODA  sešlost stovky likvidátorů,Unie svobody coby plod krize 1996-1998 , TOP 09 bratrstvo Miroslava Kalouska sázející na horší polovinu voličů, Věci veřejné jako spolek , který bombasticky využil hladu po nápravě a zažil výplod nevolené pastrany Lidem .

      PLEJÁDU MARNOSTI A ŽEL I POHODLNOSTI ČÁSTI VOLIČŮ UZAVÍRAJÍ BURSÍKOVI ZELENÍ A SKRYTÉ KOALICE ČSSD-KSČM-ODBOROVÝCH BOSSŮ .

Povedlo se jim zošklivit sdružování osob podobných zájmů, zkorumpovali  parlamentní systém aby všeobecnou bídu uzavřeli naši prezidenti . O Václavu Havlovi jen to, že sloužil jako 32 kádoš Zednářské lóži , podobně jako Václav Klaus první z "prognostiků" . Druhý nastupuje nyní , Miloš Zeman a to dokonce v přímých volbách na základě zmanipulovaného Ústavního zákona.

     Někteří pseudoreformátoři se podepsali nejen na ústavě, ale především oklamali voliče. Jen "opoziční smlouva " byl pakt, který odstartoval  zprofanování klišé "levice-pravice-střed", což je u nás naprostý balast.

       Národní demokracie pracuje v hrozných podmínkách pololegality a v důsledku perzekuce Správního odboru MV ČR , který zprznil co se v registracích politických stran dělo. Náš pokus přizvat ke kontrole voleb Amnesty Inc. roku 2002 selhal na krotkosti jejich "mise ". Nebyly provedený ani namátkové kontroly voleb z EU . A tak humus vládnoucí vrstvy, ničící na co přijde pokračuje .

       Za naši odvahu jsme tvrdě platili tím, že jak ČSSD tak ODS k nám posílala rozvraceče a agenty. Zárodek opozice se vždy tak řešil. Proto se nedivíme, že v parlamentě bújí přeběhlictví za tučný honorář.

       Jak z toho bahna ? - Tím že půjdeme :  VŠICHNI K PUMPÁM !   

 

   

      

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Politická karikatura

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

K jednomu "komentáři" PLÁCALOVI

Jan Valenta a členové ČMND a redakce,12. 2. 2013 19:30

Slušný člověk se podepíše. Tu stížnost jsdme pro ilustraci navrhli s některými občanskými iniciativami . Takže pan předseda vyhověl požadavku občanskému. UIbožák , který plodí nenávist se nepodepíše. REDAKCE

Osamělý

plácal,11. 2. 2013 11:26

předseda a zároveň jediný člen strany, grafoman, postižený halucinacemi o vlastní důležitosti se rozhodl, že si on - předseda, bude stěžovat, protože se domnívá, že jeho strana se dostane do parlamentu už jenom tím, že on jediný"veliký" za ní bude kandidivat.