Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁRODNÍ DEMOKRACIE Č.3 REFORMA STRANY

19. 3. 2013

MEMORANDUM K ČLENŮM NÁRODNÍ DEMOKRACIE A PŘÁTELŮM. DOKUMENTY O SPOLUPRÁCI S OS A SPOJENECKÝMI NÁRODNÍMI A VLASTENECKÝMI SILAMI .

NÁRODNÍ LISTY-NÁRODNÍ MYŠLENKA-NÁRODNÍ DEMOKRACIE-ČESKOMORAVSKÝ KLUB

WEBOVÁ MEDIA POD ESTRANKY.CZ

NEDĚLNÍ FEJETON – šéfredaktor JAN VALENTA

POŘÍČÍ n. SÁZ.- LP. 10.III.MMXIII

NEDĚLNÍ VÝZVA NÁRODNÍM, VLASTENECKÝM A DEMOKRATICKÝM SILÁM

Vážení členové Národní demokracie, milí přátelé, občané České republiky, Milí čtenáři Národních listů .

Není již čas na plané diskuse, proklamace, petice a různá nic neřešící fóra. „Potenciál některých Občanských aktivit je zcela vyčerpán na různých „akcích“, demonstracích a mítincích, kterých jsme se i jako Národní demokraté aktivně zúčastnili ve víře že podle našeho motta z doby rozpadu Československé federace „ VŠICHNI K PUMPÁM „ které jsem do úpadu zdůrazňoval na veřejných akcích od 15.3.2013 , nenaplnilo Václavské a další náměstí v naší vlasti rozhořčenými občany , kterým berou i poslední co mají aby ti, kteří tuto zemi si žili na úkor nás všech  a prodloužili si svů politický a ekonomický , zcela pochybený život !

     Dostalo se mi informací, že ti kteří ovládají Světovou banku či MFF a samozřejmě Evropskou  unii , financují ji tzv.“ občanské aktivity „, zejména Holešovskou výzvu či dokonce SK –DE ( odkud vzali mluvčí nové auta) „ že jsou v okruhu zájmu nadnárodní mafie !

     Ti, kteří hlásali „dobro“ a likvidaci politických stran ( viz prof. Antonín Mareš ale i Sláva Popelka) mají daleko k principům Přímé demokracie ! Už 15.3.2013 kdysi mysleli žeš zaplní náměstí  velkých měst si rozdělovali funkce ve státě, jako by z „oka vypadli“ těm kdo tvoří současnou „koalici naruby“ !

      Má hodnocení vychází z trpké zkušenosti : Pokusil jsem se 12.10.2013 už nevím pokolikáté apelovat na rozum !  Marně , neboť ti, kteří se schovávají za „občanskou veřejnost „ jsou v jakémsi  „zajetí mesiášů“ , Slávek Polívka , Antonín Mareš nebo Zdeněk Ponnert  nám ukázali že jen jejich podoba „skutečné či přímé demokracie „ ne vždy odráží ono „občanské „…..

PŘÍMÉ PRVKY DEMOKRACIE ANO , OBSAŽENÉ V MNOŽSTVÍ NÁZORŮ NEJEN  ČTENÁŘŮ ALE I ÚČASTNÍKŮ EMAILOVÝCH DISKUSÍ  NÁRODNÍCH LISTŮ A NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOKU.

      Za této nedobré situace je spolupráce s Občanskou sounáležitostí jediným rozumným a kladným vyústěním, které vede přes trpkou  zkušenost , kdy zrovna v den mítinku na Václavském náměstí jsem se stal obětí brutálního napadení  vede cesta, kdy ze špiclů a tunelářů se staneme konečně národem „Božích bojovníků „ v evolučním procesu změn !

    K čemu  vyzvat ?  Četní čtenáři Národních listů a dalších portálů dokazují, že bez ohledu na čas dokonce i noční dobu čtou komentáře a názory aby na ně reagovali .

    JE PROTO MOJÍ POVINNOSTÍ VYZVAT ČLENY A PŘÍZNIVCE NÁRODNÍ DEMOKRACIE A SPOLU S NIMI I VLASTENECKÉ A DEMOKRATICKÉ SÍLY A STRANY, ZASKOČENÉ AGRESIVNÍMI NÁZORY NA POSTAVENÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ .

     Zaktivizujme se okolo listů , které vždy a za každých okolností byl a bude nadále na straně svého národa v době zásadních změn ku prospěchu naší drahé vlasti .

      Zvolme si tým, který zodpovědně převezme správu věcí příštích do rukou svobodných, svéprávných a dobře hospodařících  občanů !

                                                Váš Jan Valenta v.r.  

-------------------------------------------

ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE –NÁRODNÍ LISTY

PŘEDSEDA ČMND A ŠÉFREDAKTOR NLI –NM JAN VALENTA DNES 3.10.2012

 PRAVDOU I TŘEBA PROTI VŠEM !

Vážený pan kolega Václav Vorel

Předseda Hnutí Občanská sounáležitost

Vážený pane kolego.

S velkým potěšením jsem přijal zprávu o Vašem zvolení za předsedu HOS !

Žijeme v převratné době, aniž by si to leckdo v naší zemi uvědomil , ale vy včas a ano ! Proto a v zájmu našeho národa se týká naše spolupráce , založená na vzájemné důvěře , informovanosti a cílech !

      Absolvoval jsem v průběhu posledních let nejedno jednání Občanských aktivit, žel s naprosto nulovým výsledkem. Ukazuje se ze zpráv, které mám k dispozici z kruhů našich krajanů, že velká většina tzv „aktivit „ je používána jako „TROJSKÝ KŮŃ „ . Tuto podstatu jsme společně odhalili a naše spolupráce má naprosto jinou dimenzi :

      Národní demokracie byla a bude v popředí dění . Musíme nahradit společně s Čs. Národními socialisty  2005 , částí Konzervativců, snad i částí agrárních sil  a   Republikány  stávající spektrum politických stran, které se jak na parlamentní, tak mimoparlamentní sféře naprosto přežilo a i strany tzv „mimoparlamentní „ se chovají stejně jako tzv“ mluvčí „ Občanských aktivit.

      Protože vím, že naše hodnocení situace v zemi je obdobné, bude nutné stanovit jistý kalendář . Chtěl bych konečně svolat Mimoparlamentní -  Českomoravský sněm !  Vedle jednání Vašeho otevřeného sněmu bychom na začátku dubna m, nejpozději do 15.4.2013 ČS sněm svolali jako altertnativní Parlament , který v určité fázi nahradí rozpadající se PS ČR a vyhlásí nové demokratické volby . Náš postup není tajný, vychází z nejlepších tradic.

Dovolte mi proto, abych vám do Vaší zodpovědné úlohy popřál mnoho sil, pevné zdraví a osobní spokojenost v rodině , jako  základ úspěchu politika, oddaného svému národu .

10.3.2013                                                   

                                      Váš Jan Valenta, předseda ČMND-NDS v.r .

--------------------------------------------------------------------------------------

    

OTEVŘI !

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

 

[Titul dokumentu]

 

[Zadejte podtitul dokumentu.]

 

[Vyberte datum.]

 

Jan Valenta Memorandum – Oslovení  ČMND-strany

 

  17.3.2013

OSLOVENÍ ČLENŮ ČMND- STRAN , HNUTÍ, OA-OS .

 

 


 

ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE

                        

národní listy (ESTRANKY.CZ)

Memorandum – Oslovení předsedy ČMND-NDS.

JAN VALENTA dne 17.března 2013 k :

Novým funkcionářům i starším Národní demokracie

Politickým partnerům vlasteneckých sil národa.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážené kolegyně a kolegové , členové Národní demokracie a redakce Národních listů, Národní myšlenky, přátelé.

Vážení představitelé opozičních národních a vlasteneckých stran, hnutí a Občanských aktivit .

Obracím se na Vás ve zlomových chvílích naší krásné a nám drahé vlasti , ČECHŮ ,MORAVANŮ,SLEZANŮ A BRATRŮ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE !

Vám , kteří budete se mnou spolupracovat v předsednictvu a následně Generální radě ČM Národní demokracie , která je i stranou Československou , zejména oslovuji  naše přátele v politické opozici vůči zkorumpovanému režimu vlády Petra Nečase !

Čas je neúprosný v politice a hospodářství naší země !

     Nemáme mnoho času na přípravu a transformaci naší společnosti směrem k modernímu pojeti demokracie !

Víte dobře , že Národní demokracie, Národní listy, Národní politika, Brázda  a řada velkých osobností stran „silné pětky „ zakládali a obnovili naši státnost v mezidobí 14-28.října 1918 ! – Parlamentní strany jako celek dělají ostudu naší zemi a to bez jediné  vyjímky . ODS , stejně jak ukázal i čerstvý sjezd ČSSD jsou nereformovatelné !

Jestliže dokázaly za 23 roků s různými koaličními partnery postupně dostat naší vlast do největší krize historie , je naší svatou povinností jim co nejdříve , nejpozději do května t.r. zamezit v tvorbě příštího státního rozpočtu a v dalším zadlužení a propadu !

      Dokažme , že jsme zodpovědní lidé a občané . Nenechme se likvidovat nihilisty z řad podivných aktivit , kteří žádají spolu se zprofanovanými subekty nás odstranit. Zúčastnil jsem se přátelé a občané více konferencí NIO, SK-DE, Holešovské výzvy, HzPD aj. v průběhu roku 2012 ! Mé výzvy „ všichni k pumpám „ různí mluvčí „ občanů bez nich hlásali své představy o tzv. „skutečné demokracii“ s diktátem „osvícenců“ typu „selských vůdců“. To odradilo i bojovně naladěný venkov, který by šel demonstrovat proti vládě tak jak jsme šli v r. 1999  při „Děkujeme odejděte“, boje o podobu České televize roku 2000 ! 15.března 2012 jsme věřili dvěma OA , které si před demonstrací rozdělovali posty. A nakonec týž den se znepřátelily, čehož využila zaprodaná TV !

     Není vše ztraceno, naopak. Že jde velmi dobře spolupracovat a sjednocovat nespokojený národ jsem se přesvědčil s Občanskou sounáležitostí, která nezištně zahájila boj za Alianci nás všech : Transformaci naší společnosti do rozumného tvaru Přímé demokracie 21.století.

    Vysoce oceňuji ty, kteří pochopili význam doby a nehrají si vlastní „píseček „ jak v mimoparlamentní tak „občanské“ opozici. Možná někteří zastrašili opozici svými „vizemi“. Zcela nedůstojně proběhla i přímá volba prezidenta republiky .

    Není už místo pro pasivitu a rozbíjení toho dobrého co sleduji v diskusím na všech mých emailech a na facebooku.

    Navrhuji proto v souladu s Občanskou sounáležitostí :

1.  VYTVOŘENÍ  SPOLEČNÉ ÚŽŠÍ RADY ALIANCE PRO TRANSFORMACI ČR

2.  NAVRHUJI SE SEJÍT JEŠTĚ PŘED SVÁTKY TJ.30.3.13 PODLE NÁVRHU OS ZA PŘEDPOKLADU ŽE VĚTŠINA BUDE MOCI ! JINAK ALTERNATIVNĚ O TÝDEN POZDĚJI , TZN. 5. DUBNA 2013 OD 16.30-19H. PODLE NÁVRHU MÍSTA SETKÁNÍ .

3.   ZA KAŽDÝ SUBEKT NAVRHUJI 2-3 PŘEDSTAVITELE STRAN , HNUTÍ A OA.

 

Připravte si prosím vaše návrhy aby je mohly weby Národních listů včas zveřejnit a to na wordu !

Mnohé z Vás osobně znám, dva nejstarší členy a předsednictva Národní demokracie od r.1989-90-91 po naše přátele z koalice č 11 roku 1990, koalice 1992, spojence NDS ve volbách 1998 až 2002 . Když jsme nesměli kandidovat , podporovali jsme postupně :

REPUBLIKÁNY- NÁRODNĚ SOCIALISTICKOU STRANU-KONZERVATIVNÍ STRANU ROKU 2010 !

V senátních volbách jsme měli roku 2000 vlastní kandidáty a v Praze nezávislého kandidáta ing. Otakara Tyla jsme rovněž podporovali !

     Vysoce oceňuji dále letitou spolupráci s KDH a Moravskými agrárními subjekty ! Proto pevně věřím, že dokážeme společně na květen 2013 připravit Generální stávku zodpovědných občanů za budoucnost našich dětí.

Pokud jde o to, že podporujete svolání Mimoparlamentního ČESKOMORAVSKÉHO SNĚMU  , tak by mohl být signálem v počátku tak 8.5.2013 po Velkém sněmu Aliance pro transformaci okolo 20.4.2013 !

Připomínám, že času na úvahy a prognózy máme velmi málo, krize v naší zemi se prohlubuje ! Máme ještě čas.

 

V Praze dne 17.března LP 2013

Předseda ČM Národní demokracie – NDS  Jan Valenta v.r

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky NÁRODNÍ LISTY A NÁRODNÍ MYŠLENKA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář