Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÁŽNÁ VAROVÁNÍ- ZVACÍ DOPIS Č.2 JE VLASTIZRADA

3. 2. 2015

ZVACÍ DOPIS Č. 2 JE DÍLEM ZNÁMÝCH VLASTIZRÁDCŮ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽNÉ VAROVÁNÍ:

DRUHÝ ZVACÍ DOPIS, PSANÝ TENTOKRÁT NA ZÁPAD.

 

Osobně si pamatuji okupaci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Bylo mi 25

let a na silnicích mezi Brnem a Vyškovem jsme psali protiokupační nápisy,

vyráběli a distribovali, lepili plakáty do Brna a z Brna. Sundávali jsme

orientační tabule, otáčeli ukazatele směrů u silnic, abychom zmátli

okupanty.atd. Z Olomouce do Brna tehdy proudily celé dny a noci ruské oddíly

okupantů. Většinou to byli vojáci odkudsi z Asie, se širokými mongolskými

obličeji. Některé tam velitelé zastřelili, když se snažili napít vody z

potoka a jedli řepu z polí. Tyto oddíly měly být obětovány, proto jim nedali

celé dny jídlo. Při jedné takové noční akci mne jeden Rus málem zastřelil.

Utekl jsem do noční tmy v polích u Rousínova.

 

 

Této okupaci předcházel tak zvaný ,,zvací dopis,, komunistů A. Indry, Koldera,  Vasila Bilaka a dalších VLASTIZRÁDCÚ, aby Sovětský svaz vstoupil na naše území a uhasil svou armádou touhu Československých občanů po svobodě.

To se také stalo. Zvací dopis se stal jasnou záminkou pro vstup cizích armád

na naše území.

 

Nyní se dostalo na světlo paraelní jednání skupiny českých Havlistů, kteří

rovněž napsali utajovaný zvací dopis číslo dvě na orgány NATO a USA. Mezi

signatáři je také známý propagátor homosexualismu v ČR profesor Putna,

synkretista Tomáš Halík, Kocáb, Schwanzerberk, Kalousek. a další. Pokud je

tento dopis opravdu autentický a není to hoax, jsme jako občané povinni

považovat ty signatáře jako velezrádce. Ačkoliv se jako křesťané modlíme za

mír v Evropě, jsou tímto dopisem zvány ty síly, které touží rozpoutat válku

Evropanů proti Rusku, přesto, že se tak zvaný Kyjevský Majdan jejich strůjcům vymkl z ruky a vlastně se jim nepovedl. Vyhlédli si tedy Prahu, aby  zde zopakovali a rozpoutali nový Majdan, svrhli z úřadu presidenta M. Zemana, zvoleného většinou Českého obyvatelstva legálním způsobem, dosadili

svého člověka ( Halíka či Babiše ) a destabilizovali ty poslední zbytky naší

demokracie, o kterou se ve zvacím dopise tak obávají.

 

   Byl jsem osobně přítomen od počátku demonstraci na Národní třídě 17.

listopadu 2014 s evangelizační výzvou Komenského, aby se náš národ vrátil ke

Kristu. Proto vím, že ta  protipresidenská akce s červenými kartami proti

Zemanovi byla evidentně manipulovační akcí jedné organizace. Ty tisíce karet

byly stejné barvy, stejné velikosti, tisknuty v jedné tiskárně, ze stejného

materiálu a byly přineseny v krabicích, na které byly nápisy v angličtině.

Ty lístky rozdávaly ženy mluvící anglicky. Sledoval jsem, jak jeden profesionální chlapík ze stanu se silnou aparaturou tu akci řídil. Národ na

Národní byl zmanipulovaný a zfanatizovaný. Malé děti nosily sprosté nápisy

proti presidentovi, ten byl vyobrazen jako prase pod Hradem. Vlály tam

Ukrajinské modrožluté vlajky, hesla Majdanistů a viděl jsem jednu černožlutou

vlajku fašistických Benderovců. Tato propaganda fašistické organizace,

žádnému pražákovi na Národní nevadila. Když jsem se ohradil, že rudá barva připomíná komunismus, a že jde o vzpouru proti vládě, křičeli na mne lidé, že jsem provokatér a málem mne tam zlynčovali. Musel jsem z toho zfanatizovaného davu odejít. Jedna reportérka oslovila ty ženy , co rozdávaly červené karty z krabic, které používá americká ambasáda, ale ty ženy, pracovnice té ambasády ji neodpověděly. Níže v textech je výpověď jedné reportérky , jak to prožila se mnou na Národní 17 listopadu v záznamu ,,Slobodného visielače.,,

 

    Mám dva syny a není mi lhostejné zda budou muset být odvedeni do armády

bojovat někde v Ukrajině roti Rusům pod vedením NATO v další nesmyslné

válce, již dlouho připravované. Dosti na tom, že letošní mrazy zřemě pokosí

mnoho Evropanů, pokud se nepodaří zajistit energetické zdroje plynu do

sídlišť našich měst a nemocnic, škol a domovů. Ještě je doba kdy je možno se

domluvit k smíření. Německo se již domluvilo s Ruskem na neútočení. Každý

normálně uvažující člověk ví, že dnešní válka nemůže mít poražené ani

vítězné strany, ale že obě strany budou zničené. Rusko nebude váhat použít

atomové rakety, pokud bude vojsky NATO napadeno. Do čela E.U. je dosazen

president, který má flagrantně militantní protiruské zaměření. Ten minulý

byl vyšachován. Jsou ale ještě šílenci, zvláště na Západě, kteří věří, že

mohou zvítězit i za cenu milionových obětí Evropanů a Rusů. Zvítězit v té

válce může jen duch Zkázy a Smrti. Evropou dle vidění prochází plavý  jezdec

smrti na koni. ( Viz Zjevení 6.8 ) Což to území Krymu, který historicky vždy

patřil Rusku a území východní Ukrajiny stojí za to aby byla rozpoutána

válka, která zničí celou Evropu a Rusko ? Což jsme se nepoučili z dějin ?

Víme, ale že některým mocnostem se to právě hodí, aby dle svých plánů na

ovládnutí Planety radikálně snížili počet obyvatel světa a zničily státy

starého kontinentu. To je předpoklad nástupu nového řádu, jednotné vlády

světa.

 

   Proto druhý zvací dopis z Prahy, který putoval nikoliv jako minulý na

východ ale tentokrát na západ se stal právním základem pro vstup vojsk NATO

a USA na naše území. Rusové nemají nic proti ČR, ale proti NATO. Pokud NATO a USA na základě zvacího dopisu č 2. umístí na naše území své atomové rakety či základny, nepochybujte, že se staneme terčem ruských atomových raket.     

  

Na základě těchto prognóz ( ne proroctví ) vás křesťany žádám,

abyste vešli do postu, modliteb a občanské aktivity za záchranu našich měst,

národa a rodin. Každý týden chodím jednou  i dvakrát za týden s aparaturou

na Karlovo a jná náměstí v Praze s jedním bratrem evangelizovat. Z aparatury

se také modlím k nebeskému trůnu, svazujeme mocnosti války nad Evropou dle

Mat 16.19 a Mat 18,18  aby Bůh Otec ve jménu Pána Ježíše Krista ušetřil toto

město, aby dal muže moudré k odstranění války v Evropě, ( Kazat 9.14 - 18 )

za záchranu našeho národa. V tomto městě máme syny , dcery a vnuky. Modlím

se v pláči za záchranu Prahy a národa. Není zevangelizován. Nevrátil se ke

Kristu. Sleduji týden co týden ledový, démonicky odmítavý postoj Čechů ke

jménu Ježíše. Jakou má budoucnost tento národ? Ten národ, který Krista

zvěstoval Evropě? ,, Kde je lékařství Gallád ?,, Musíme ve zvěstování

vytrvat a prosit Pána , aby On zasáhl. Toto zvěstování evangelia a jména

Ježíš na veřejnosti mne hluboce zranilo tupostí toho lidu vůdči Bohu. Jsem

tím dost otřesený, lidé mi připomínají chodící zombie, jakési živé mrtvoly.

Je to duchovní mocnost, která tento lid spoutala a drží je v ledovém náručí

zkázy. Ta musí být svázázána , dokud nebude pozdě. Pomozte.

 

              Psáno 3.12.2014 během dlouhodobého půstu. Václav Lamr

 

Zvací dopis a další reakce na něj v textech níže.Poslechněte si na Svobodném

vysílači svědectví z Národní třídy dne 17 listopadu. Pokud je to hoax, budu

se vám nucen omluvit za mystifikaci, pokud je pravdivý, vězte, že někdo

jednal velezrádně o nás a našich dětech bez nás. Tak jako Indra, Kolder a

Bilak v roce 1968

 

Vážená paní Věro,

 

děkuji Vám za promptní odpověď a text "Zvacího dopisu" - je-li autentický, a

od havistů můžeme skutečně čekat jakékoli podlosti (to potvrzuji i vlastní

letitou zkušeností), pak lze tento dopis interpretovat identicky jako zvací

dopis Bil´akův k intervenci vojsk Varšavské smlouvy do probouzejícího se

Československa v r. 1968, a to  se všemi právními konsekvencemi. Je proto

nutné považovat jej za:

- ohrožení státní integrity, svrchovanosti a nezávislosti naší země 

- přímou spolupráci na přípravě protistátního puče havlistických sil s 

hrozbou vyvolání občanské války v naší společnosti (další barevný - rudý

"Majdan")

- přímou výzvu k zahraniční intervenci cizích subjektů (mocností) -

ekonomické, politické i vojenské - do ČR.

 

Takové jednání má v moderních dějinách českého / čsl. státu jedinou paralelu

právě v případě zvacího dopisu  V. Bilaka, A. Indry a dalších signatářů,

jejichž čin byl klasifikován jako akt velezrady. Stejně je nutno postupovat

nyní a nekompromisně označit autory tohoto dopisu i všechny, kdo se na jeho

šíření podílejí, za nebezpečně cynické a opovrženíhodné vlastizrádce.

 J.P.

 

Dobré ráno pane Jiří Pavle,

děkuji Vám za Váš milý email a přeposílám Vám utajený dopis, který posílají

havlisté dokonce i našim aktivistům Holešovské výzvy. Jejich drzost je

opravdu velmi smělá......přeji hezký den a také příjemné prožití požehnané

doby adventní

 

Zde: ZVACÍ DOPIS 2014 

 

Vážený lide Spojených Států! 

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s

následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polistopadový demokratický

proces i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně z rukou

silám havlovské Pravdy a Lásky. Úřad prezidenta, některé politické strany i

část veřejnosti jsou prakticky v rukou proruských a pročínských agentů a sil

a ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země

začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské demokracii a

svobodě, NATO a USA. Rozněcují vlnu vulgarity a protizápadního šovinismu a

vyvolávají antidemokratickou a protiamerickou psychózu. Vedení našeho státu

se dopustilo řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat

havlisticko-humanitární normy veřejného života, především principy

demokratického havlismu. Vedení státu už není dále schopno úspěšně se hájit

před útoky proti svobodě, není s to organizovat proti proruským silám ani

ideologický, ani politický odpor. Sama existence demokracie v naší zemi je

ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou

nyní už do značné míry ochromeny. Proruské síly vytvořily příznivé podmínky

pro proputinovský převrat. V této těžké situaci se obracíme na vás, obhájce

svobody a demokracie, vedoucí představitele USA a NATO, s prosbou o

poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici.

Jedině s vaší pomocí lze dostat ČR z hrozícího nebezpečí putinismu.

Uvědomujeme si, že pro USA a NATO by tento poslední krok k ochraně svobody v ČR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a

nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení

tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo důležitým

osobám, kteří mají odpovědnost za šíření té jediné pravé demokracie a

svobody na celém světě.

Podepsali:  Martin C. Putna, Tomáš Halík, Michael Kocáb, Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LdBYuYHT_M

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LdBYuYHT_M

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIae6HWvsGQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8nleiBtsHc

https://www.youtube.com/watch?v=D7eqytl2sDw

 

 

Předmět: Jiří Vyvadil: Havlův svět se rozpadá. Proto tolik hysterie kolem

Zemana

 

 

Svět českého prolhaného a zrádného Pravdoláskaře se se konečně rozpadá - co

se v televizi nedozvíte.

 

 Něměcký novinář Udo Ulfkotte vypovídá o tom, jak šířil lži v médiích.

German journalist Udo Ulfkotte tells how, he spread lies in the medias.

 

https://www.facebook.com/video.php?v=408123076028314&set=vb.100004918753023&

type=2&theater

(https://www.facebook.com/video.php?v=408123076028314&set=vb.100004918753023&type=2&theater)

 

 

Je nutné neustále si připomínat, kdo organizuje a platí nenávist proti

Zemanovi:

 

http://aeronet.cz/news/vime-kdo-organizoval-rozdavani-cervenych-karet-proti-

zemanovi-dukaz-o-bezprecedentnim-vmesovani-se-americkeho-velvyslanectvi-do-

vnitrnich-zalezitosti-republiky-americane-organizuji-demonstrace-skrz/

(http://aeronet.cz/news/vime-kdo-organizoval-rozdavani-cervenych-karet-proti-zemanovi-dukaz-o-bezprecedentnim-vmesovani-se-americkeho-velvyslanectvi-do-vnitrnich-zalezitosti-republiky-americane-organizuji-demonstrace-skrz/)

 


 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Politická karikatura

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář