Jdi na obsah Jdi na menu
 


TEXT TRESTNÍHO OZNÁMENÍ, KTERÉ MŮŽE PODAT KAŽDÝ OBČAN NAŠÍ ZEMĚ .

26. 3. 2015

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4
660 55 Brno

 

 


 

Věc: Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu vlastizrady podle § 309 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen TRZ), rozvracení republiky podle § 310 TRZ a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TRZ


 

 

Podezřelí: 1. Mgr. Bohuslav Sobotka, nar.23. října 1971, předseda vlády České republiky

2. MgA. Martin Stropnický, nar. 19. prosince 1956, ministr obrany České republiky

3. PhDr. Lubomír Zaorálek, nar. 6. září 1956, ministr zahraničí České republiky

 

 

Podávám trestní oznámení na výše uvedené podezřelé, pro podezření ze spáchání trestných činů vlastizrady podle § 309 TRZ, rozvracení republiky podle § 310 TRZ a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TRZ. Těchto trestných činů se mohli dopustit tím, že v blíže nezjištěné době v měsíci březnu 2015 udělili jako vykonavatelé vysokých politických funkcí souhlas s dočasným pobytem armády USA na našem území, a to ve dnech 28. března až 1. dubna 2015, a tím zneužili svého postavení. Výše jmenovaní podezřelí, stejně jako všichni ostatní členové vlády, skládali při nástupu do funkce slib:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony.

Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Tento slib svým jednáním porušili, neboť nevykonávají svoji pravomoc v zájmu všeho lidu, ale v zájmu cizích mocností, a svým jednáním ohrožují občany České republiky a jejich práva. Je tedy podezření, že svým jednáním chtějí zničit samostatnost České republiky, a tím se dopustili trestných činů vlastizrady podle § 309 TRZ a rozvracení republiky podle § 310 TRZ.


 

Podle informací z internetových stránek vlády ČR má průjezd vojsk USA přes území ČR trvat až čtyři dny. Tím, že vláda České republiky udělila k jejich pobytu souhlas, porušila ústavu České republiky, ve které je v článku 43 stanoveno, že o pobytu cizích vojsk na území ČR rozhodují obě komory Parlamentu České republiky.

Vláda může rozhodnout pouze o  o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky, který nepřekročí dobu 48 hodin. Tato lhůta je v tomto případě dvojnásobně překročena.

 

 

Důkaz: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prijala-usneseni--ve-kterem-schvalila-prujezd-aliancnich-vojsk-pres-cr-na-konci-brezna-2015-127681/

http://www.mzv.cz/file/1154644/Pobyt_cizich_vojsk_v_CR.pdf

 

 

 

 

Vláda může, podle článku 43 Ústavy ČR rozhodnout o dočasném pobytu ozbrojených sil na území České republiky na dobu až 60 dnů jde li o:

 

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, 
2

b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu, 
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.

O žádný z těchto případů v tomto případě nejde. Vláda tedy svým rozhodnutím, kterým povolila dočasný pobyt ozbrojených sil USA na našem území na dobu delší, než 48 hodin porušila ústavu a je důvodné podezření, že se výše uvedení podezřelí dopustili trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby podle § 329 TRZ.

Jsem ochoten orgánům činným v trestním řízení všestranně pomoci při vyšetřování. Zároveň žádám, aby mě orgány činné v trestním řízení informovaly o průběhu vyšetřování.


 


 

V dne Podpis

adresa

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář