Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMND-NDS ZE DNE 30.12.2009

11. 2. 2010

I. NA PODKLADĚ USNESENÍ XIII.VALNÉHO SJEZDU A PO DOKONČENÍ NOVELIZACE STANOV SCHVÁLENÝCH VALNÝM SJEZDEM
               SVOLÁVÁM PODLE ČL.5 PÍSM.D)
                      STANOV STRANY


KONFERENCI ČESKOMORAVSKÉ NÁRODNÍ DEMOKRACIE -NÁRODNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY NA ÚNOR 2010.
PŘESNÉ DATUM BUDE URČENO PO JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA STRANY DNE 9 AŽ 10.1.2010
Valenta v.r.
II. PŘEDSEDNICTVO STRANY JEDNALO POPRVÉ INTERNETEM S TÍM, ŽE POKRAČOVALO VOLNO ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA .
III. JEDNÁNÍ KOORDINOVAL I.MÍSTOPŘEDSEDA ČMND-NDS ING.JIŘÍ MĚŘIČKA A PŘEDSEDA STRANY JAN VALENTA

IV.  PŘEDSEDNICTVO STRANY SEZNÁMILO ČLENSKOU ZÁKLADNU NA WEBU ČMND-NDS S ÚPLNÝM ZNĚNÍM STANOV STRANY. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ O ORGÁNECH  PŘEDLOŽIL ČESKÝ KLUB MLADÉ GENERACE.
V. ČLENOVÉ STRANY NEMĚLI S VYJÍMKOU NĚKTERÝCH DOPLŇKŮ VÝHRADY K ZNĚNÍ STANOV A SOUHLASÍ S NIMI.
VI. VZHLEDEM K TOMU, ŽE MINISTERSTVO VNITRA VEDENÉ PANEM MILANEM PECINOU KE KONCI ROKU NEVYMAZALO PODVODNOU REGISTRACI JISTÉHO NEČLENA NDS PAVLA PRAŽSKÉHO, VYVODÍ STRANA TAK JAK SDĚLILA PREMIÉRU VLÁDY ČR PRÁVNÍ DŮSLEDKY POSTUPU ÚŘEDNÍKŮ MV ČR Z LET 2002-8 VČETNĚ PODÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ NA VEDOUCÍHO ODBORU PRO ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE.

VI. PŘEDSEDNICTVO SCHVÁLILO POSTUP PŘEDSEDY STRANY V DOPISECH VLÁDĚ ČR A MÍSTNÍM ORGÁNŮM PRAHY.
VII. PROTI OSOBÁM, KTERÉ SE NEOPRÁVNĚNĚ VYDÁVAJÍ ZA FUNKCIONÁŘE STRANY A NEBYLY ZVOLENY XIII.VALNÝM SJEZDEM ČMND-NDS BUDE POSTUPOVÁNO PODLE EVROPSKÉHO PRÁVA A ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY, JMENOVITĚ PAVLU PRAŽSKÉMU A ONDŘEJI VAŠUTOVI, JAKO I MILOŠI PERNEROVI. NEJSOU ČLENY STRANY OD R. 2001 A 2002 . DOKUMENTY PŘEDLOŽILA KPK !
VIII. ZA PŘEDSEDU KPK BYL NAVRŽEN ING. IVAN PEČTA, EKONOM . PANÍ JANA SEVERINOVÁ ZŮSTANE ČLENKOU KPK.DALŠÍM ČLENEM KPK BUDE REVIZOR Z ČESKÉHO KLUBU MLADÉ GENERACE.
ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA NAVRŽENÍ KONFERENCI :
PŘEDSEDA STRANY OPĚTOVNĚ ZVOLENÝ XIII. VALNÝM SJEZDEM A REFERENDEM 28.ŘÍJNA 2008 ZŮSTÁVÁ
I.MÍSTOPŘEDSEDA ČMND-NDS ING.JIŘÍ MĚŘIČKA
II.MÍSTOPŘEDSEDA ZA MORAVU A SLEZSKO PETR KOLAŘÍK NAVRŽEN DO USTANOVENÍ MOR.SL.KLUBU
PŘEDSEDA ČKMG PATRIK ŠIMŮNEK ZŮSTÁVÁ
ING. IVAN PEČTA NAVRŽEN
DÁLE : NA KONFERENCI BUDE ZVOLENA NOVÁ GENERÁLNÍ RADA ČMND-NDS

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ :
NA VĚDOMÍ MV ČR ! - DO 8 DNÍ PO KONFERENCI BUDOU STANOVY STRANY ODEVZDÁNY DVOJMO MV ČR A 1X MEZINÁRODNÍMU SOUDU V PAŘÍŽI .

KONFERENCE STRANY BUDE USKUTEČNĚNA V BŘEZNU NA URČENÉM MÍSTĚ. Z USNESENÍ DNE 11.2.10 PŘEDSEDNICTVA STRANY.


PODEPSÁNO PŘEDSEDNICTVO ČMND-NDS
  předseda ČMND-NDS Jan Valenta v.r.
  a za předsednictvo strany Ing. Jiří Měřička v.r.

 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář